Vår vision

Vision & Affärsidé

”Vi ska vara våra kunders bästa leverantör med ett brett sortiment av konkurrenskraftiga tvätt- och rengöringsmedel i både flytande-, pulver- och tablettform. Vi ska bibehålla kundfokus och utveckla vår flexibilitet både i produktion och i logistik. Kunden ska alltid känna sig trygg med vår leveranssäkerhet. Vi ska utveckla effektiva produkter i nära samarbete med våra kunders önskemål och i harmoni med naturen. Vi ska ligga i framkant när det gäller produktutveckling och innovationer inom vårt segment.

Vi har alltid flexibilitet i vårt sätt att leverera varor oavsett om det gäller mängd eller transportsätt. Leveranser sker till både stora och små återförsäljare. Vi har även direktleverans till våra kunders kunder. Kundanpassning, kunskap och leveranssäkerhet är några av våra stora konkurrensfördelar och gör oss unika i vår bransch.”

North Chemicals har följande finansiella mål:

  • Genomsnittlig tillväxt på 10 % per år, varav hälften organisk och hälften förvärvad.
  • EBITDA på affärsområdesnivå ska över konjunkturcykeln uppgå till minst 10 % av omsättningen.
  • Avkastningen på justerat eget kapital ska över konjunkturcykeln uppgå till minst 19 %.