Miljö- och Kvalitetssäkring

Miljö- och Kvalitetssäkring

North Chemical är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi värderar miljöfrågorna högt i företaget och att vi kommer att jobba hårt med dem även i framtiden. Vi har ett miljötänkande som genomsyrar hela tillverkningsprocessen och alla våra produkter.

Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och den nya standarden 9001:2000. Det innebär att vi noga analyserar och kontrollerar vår verksamhet ur kundens perspektiv, så att vi alltid håller en jämn och god kvalitet.

Dokument

Miljö och kvalitetsmål 2014
Miljökvalitetspolicy North Chemical