Marina produkter

Vi kan rengöra alla fordon och industrier

North Chemical är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för fordonstvätt, industri och verkstäder. Våra produkter garanterar ett bra resultat både när det gäller miljö, ekonomi och tvättresultatet.

En kompetent partner

Rengöring i är en viktig del av produktionen och ofta betingar en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta hur man kan rengöra på det mest optimala sättet. Vi utbildar och bistår våra kunder med uppföljning av deras rengöringsarbete för att uppnå bästa resultat med de mest optimala metoderna.

Helhetslösningar

Vi arbetar tillsammans med både små och stora företag. Produktutveckling och nya lösningar som möter tekniska förändringar och miljökrav är en viktig del av de helhetslösningar vi erbjuder. Genom vår starka rikstäckande organisation med egna säljare och lokala återförsäljare erbjuder vi snabb, kompetent och lokal service. Vi har förutom rengöringsmedel även utrustning för att effektivisera rengöringsarbetet.

Certifiering

För oss är god miljö och hög kvalitet en självklarhet och givetvis är vi såväl miljö- som kvalitetscertifierade.