Restaurang & Storhushåll

Restaurang & Storhushåll

På den säkra sidan

North Chemical tillhandahåller ett komplett sortiment av effektiva och miljöanpassade system och rengöringsprodukter för företag som handhar livsmedel. Reglerna inom livsmedelshantering är många. För att vara på den säkra sidan är det viktigt att leva upp till dessa.

Vi upprättar Hygienprogram för våra kunder som på ett enkelt sätt beskriver alla rengöringsmoment. Vårt Hygienprogram är upplagt enligt HACCP* principen med kritiska punkter och signering. Vi kan även erbjuda uppföljning av rengöringsarbetet. Detta för att uppnå det bästa resultatet, med de mest optimala metoderna.

*HACCP

Livsmedelslagstiftningen ställer krav på att alla livsmedelshanterade företag skall ha en fungerande HACCP plan. Hur omfattande denna plan skall vara beror på företagets/organisationens storlek. Vi kan upprätta en specialanpassad plan för alla företag. Vi kan även erbjuda hjälp vad gäller kontakter med myndigheter som godkänner HACCP systemet samt revidera systemet vid framtida förändringar i verksamheter.