Marina produkter

Motortvätt

Rengöring av motorer

North Chemical saluför lågskummande alkaliska rengöringsmedel för rengöring och avfettning av bland annat aluminiumytor. Det är nödvändiga produkter för rengöring av motor, motorrum och växellåda, till exempel inför besiktningar. Det stora sortimentet omfattar kallavfettningar, microemulsioner och alkaliska avfettningar för bästa resultat.

Med noggrann rengöring undviker man tekniska störningar och underlättar vid eventuella ingrepp på motordelar samt vid service och reparationer.