Textilvård

Miljömärkta rengöringsmedel

Svanenmärkt

North Chemical lägger stor vikt vid forskning och utveckling av produkter och system. Under hösten 2010 uppnådde en serie produkter för fordonstvätt, Svanens kriterier. Sedan dess har vi har byggt vidare på svanenprodukter och har idag drygt 20 produkter inom kategorin professionell bil- och båtvård. North Chemical har valt Svanen för att märkningen kräver att det inte görs avkall på produktens funktion för att få Svanenmärkning.

Svanens definition av miljömärkta fordonsprodukter: "Svanenmärkta bil- och båtvårdsmedel innehåller ämnen som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Svanen ställer stränga hälso- och miljökrav på de kemikalier som ingår i produkterna. Eftersom denna typ av produkter leds ut i vattenmiljön är det viktigt att de lätt bryts ned och inte är giftiga. Det är också viktigt att Svanenmärkta bil- eller båtvårdsmedel är lika bra eller bättre än andra konkurrerande produkter, därför finns det krav på produkternas funktion."

Kemikaliesvepet

Kemikaliesvepet är Göteborgs miljöförvaltnings lista över miljöanpassade bilvårdsmedel. Många andra kommuner i Sverige har valt att följa denna lista i sin bedömning av kemikalier för rengöring av fordon.

Under 2010 belutades att miljöförvaltningen skulle upphöra att lista produkter men till vår stora glädje har Naturskyddsföreningen valt att fortsätta arbetet där Göteborgs miljöförvaltning slutade.