Marina produkter

Marin & Export

Vi löser alla rengöringsproblem – även till sjöss

North Chemical är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar vad gäller det marina. Vi erbjuder produkter som är anpassade för förhållande till havs. Med North Chemical får man en totallösning för hela rengöringsprocessen, utvändigt och invändigt. Vi hjälper till att optimera produkter och förbrukning för ökad tid- och kostnadseffektivitet. Det som upplevs som ett nödvändigt ont blir i stället en god investering i en välbehållen marinflotta.