Klottersanering

Klottersanering

Klotterborttagning

Det är oftast viktigt att tvätta bort klotter så fort det uppkommit, eftersom klotter föder klotter. Våra specialprodukter har utformats så att saneringen går snabbt och effektivt. Produkterna omfattar såväl utvändiga som invändiga klottersaneringsbehov.

Specialprodukter

Vi erbjuder en mix av de bästa och mest effektiva produkter i ett Start-kit för att lösa upp klottret. Det svåraste är inte att rengöra utan att anpassa rengöringsmedlet för att ta hänsyn till underlaget som är angripet. Våra produkter uppfyller de krav som ställs för att effektivt sanera klotter.