Industristäd

Industristäd

North Chemical kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och totallösningar speciellt anpassade till kundens behov och förväntningar.

Produkter för industri omfattar följande användningsområden:

  • Alkaliska produkter speciellt lämpade för svår industriell rengöring
  • Lågskummande alkaliska produkter för rengöring av golv och målade ytor
  • Alkaliska specialprodukter för rengöring av svåra föroreningar av sot, olja, etc.
  • Avfettningsprodukter
  • Lågskummande sura rengöringsmedel för rengöring och avlägsnande av kalksten i värmeberedare, värmeväxlare, etc.

Utbildning och uppföljning

Rengöring i är en viktig del av produktionen som ofta utgör en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta hur man kan rengöra på det mest optimala sättet. Vi utbildar och bistår våra kunder med uppföljning av deras rengöringsarbete för att uppnå bästa resultat med de mest optimala metoderna.

Utrustning

Vi har förutom rengöringsmedel även utrustning för att effektivisera rengöringsarbetet.