Marina produkter

Automattvätt

Perfekt tvättresultat

Vårt sortiment med koncentrerade produkter för automattvätt är inte bara utrymmes- och kostnadseffektivt, utan är också genialt enkelt för att få ett perfekt tvättresultat samt en smidig och bekväm kemikaliehantering.

Hur fungerar SnowChem?

Vårt system, SnowChem, är ett slutet system som ökar säkerheten vid hantering. Systemet är lätthanterat och gör det möjligt att helt undvika hudkontakt med kemikalier. Det bygger på ett patenterat öppningssystem och koncentratprodukter förpackade i Bag in box. Denna förpackning eliminerar alla tunga lyft (väger max 11 kg) och kräver mindre lageryta. Systemets utformning gör att man slipper spill och söl samt utnyttjar koncentratet på effektivast möjliga sätt. SnowChem omfattar produkter för alla typer av utvändig rengöring undantaget kallavfettning.